Podsumowanie Projektu BIALA REUNION 2018 – Zaproszenie

Fundacja Promocji Kultury i Edukacji im. J. I. Illinicza zaprasza na podsumowanie Projektu BIALA REUNION 2018 w dniu 1 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w Centrum Turystyki Regionalnej „Przy Trakcie” w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 4.

Plan wydarzenia

  • Prezentacja „Księgi Adresowej Miasta Biała Podlaska 1918-1939”, która powstała dzięki inicjatywie i ogromnej pracy pasjonatów historii z Koła Regionalnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej;
  • Prezentacja prac wykonanych w trakcie warsztatów ceramicznych przeprowadzonych w dniu 1 sierpnia 2018 roku w Białej Podlaskiej przez Nurit Shany (Izrael) oraz Daniela Ludwiczuka (Polska);
  • Wystąpienie Piotra Strzałkowskiego (Polska, Warszawa), tłumacza publikacji Meshe Feigenebauma „Zagłada na Podlasiu”;
  • Prezentacja filmu autorstwa Hili Timor Ashur (Izrael) z wizyty delegacji z Izraela i Wielkiej Brytanii, która odbyła się w dniach 1-3.08.2018 roku. Film jest formą udokumentowania spotkania w ramach Projektu BIALA REUNION 2018.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności.