Przejdź do treści

Bezwizowe przepustki

  W dniu 10 listopada 2019 roku decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś. Tutaj można znaleźć dokładne informacje o bezwizowym pobycie. Centrum Turystyki Regionalnej “Przy Trakcie” organizuje i pomaga przy podróżach bezwizowych na Białoruś.

  Podstawowe informacje

  W dniu 10 listopada 2019 roku decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś. Został utworzony nowy obszar bezwizowy, który nosi nazwę “Strefa Bezwizowa Brześć-Grodno”. Poniżej mapa obszaru bezwizowego dla osób indywidualnych.

  Nowa strefa bezwizowa obejmuje następujące rejony obwodu grodzieńskiego oraz brzeskiego:

  Obwód Grodzieński:

  • Rejon Grodzieński wraz z miastem Grodno
  • Rejon Bierestowicki
  • Rejon Wołkowyski
  • Rejon Woronowski
  • Rejon Szczuczyński
  • Rejon Lidzki
  • Rejon Świsłocki

  Obwód Brzeski:

  • Rejon Brzeski wraz z miastem Brześć
  • Rejon Żabinkowski
  • Rejon Kamieniecki łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej
  • Rejon Prużański

  WAŻNE: Pobyt bezwizowy w powyższych rejonach dotyczy wyłącznie wyjazdów indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych bezwizowo można przebywać na całych obszarach obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego.

  Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:

  • drogowe przejścia graniczne: Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica, Połowce – Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol – Brześć;
  • kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć;
  • wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim;
  • piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;
  • port lotniczy w Grodnie;
  • port lotniczy w Brześciu.

  Ruchem bezwizowym zostały objęte także 2 przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą: Priwałka – Raigardas na trasie Grodno – Druskienniki oraz Bieniakonie – Salcininkai na trasie Lida – Wilno.

  Reguły pobytu

  Nowe przepisy dotyczą obywateli 77 państw świata. Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu w trakcie wyjazdu, specjalnej przepustki (voucher) uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość 24,50 rubli białoruskich na dzień pobytu. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy ponadto, iż na granicy, w niektórych przypadkach, wypełnia się specjalną „kartę imigracyjną” którą zależy zachować przez cały okres pobytu na Białorusi. Pobyty powyżej 5 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym posterunku policji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować w drodze powrotnej nałożeniem przez funkcjonariuszy białoruskiej straży granicznej mandatu karnego.

  Na podstawie nowych przepisów można bezwizowo przebywać na Białorusi do 15 dni. W uzasadnionych przypadkach (choroba, hospitalizacja, itp.) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowa policja. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 15 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

  Nasza usługa

  Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę takich wyjazdów; organizujemy przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację dodatkowych usług turystycznych takich jak noclegi, posiłki, usługi przewodnickie, itp.

  W myśl nowych przepisów strona białoruska może wystawić przepustkę najpóźniej 72 godziny przed planowanym wyjazdem na Białoruś. Po przekroczeniu terminu korekta oraz otrzymanie dokumentu jest niemożliwe. Ze względu na podany okres prosimy o wcześniejsze składanie zamówień.

  Do wystawienia bezwizowych przepustek oraz polis ubezpieczeniowych potrzebujemy:

  • skanu strony z danymi z pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)
  • podania terminu wyjazdu
  • podania adres zakwaterowania na Białorusi oraz numer telefonu w przypadku pobytu 2-dniowego lub dłuższego (hotel, kwatera prywatna, itp.)
  • podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

  Zamówienia na przepustki oraz ubezpieczenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: btprzytrakcie@gmail.com


  Czas organizacji dokumentów – ok. 72 h od daty otrzymania zamówienia wraz z wymaganymi informacjami. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak, aby na czas wyrobić się z ich wystawieniem.


  Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Możliwa jest także opcja wysyłki dokumentów drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.


  Płatność za usługę – gotówką w Biurze lub przelewem na rachunek bankowy naszej firmy:

  Santander Bank Polska S.A.
  PLN 18 1910 1048 2944 0003 9841 0001

  Powrót na górę