Bezwizowe przepustki

W dniu 1 stycznia 2018 roku decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś. Tutaj można znaleźć dokładne informacje o bezwizowym pobycie. Centrum Turystyki Regionalnej „Przy Trakcie” organizuje i pomaga przy podróżach bezwizowych na Białoruś.

Podstawowe informacje

W dniu 1 stycznia 2018 roku decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś. Został utworzony nowy obszar bezwizowy, który nosi nazwę Turystyczno-Rekreacyjna strefa „Brześć”. Strefa ta obejmuje miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żąbinkowski, rejon kamieniecki (łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej), rejon prużański oraz rejon świsłocki.

Mapa obszaru – Turystyczno-Rekreacyjna strefa „Brześć”

Obszar bezwizowy Turystyczno-Rekreacyjny Park „Kanał Augustowski”, obejmujący dotychczas tylko miasto Grodno oraz okolice białoruskiej części Kanału Augustowskiego został poszerzony o cały rejon grodzieński.

Mapa obszaru – Turystyczno-Rekreacyjny Park „Kanał Augustowski”

Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne: Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Połowce – Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol – Brześć;
– kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć;
– wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim;
– piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;
– port lotniczy w Grodnie;
– port lotniczy w Brześciu;
Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas.

Reguły pobytu

Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu w trakcie wyjazdu, specjalnej przepustki (voucher) uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość ok. 21 euro w dowolnej walucie na dzień pobytu. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy ponadto, iż na granicy, w niektórych przypadkach, wypełnia się specjalną „kartę imigracyjną” którą zależy zachować przez cały okres pobytu na Białorusi. Pobyty powyżej 5 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym posterunku policji.

Na podstawie nowych przepisów można bezwizowo przebywać na Białorusi do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach (choroba, hospitalizacja, itp.) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowa policja. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 10 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

Nasza usługa

Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę takich wyjazdów; organizujemy przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację dodatkowych usług turystycznych takich jak noclegi, posiłki, usługi przewodnickie, itp.

Do wystawienia bezwizowych przepustek oraz polis ubezpieczeniowych potrzebujemy:

  • – dane z pierwszej strony paszportu (imiona, nazwisko, data urodzenia, nr dokumentu, płeć oraz data ważności)
  • – terminu wyjazdu
  • – podania adresu zakwaterowania na Białorusi w przypadku pobytu 2-dniowego lub dłuższego (hotel, kwatera prywatna, itp.)
  • – wykazu zamawianych dodatkowych usług turystycznych (np. bilety wstępu do muzeów, przewodnik, transport, wyżywienie, noclegi, itp.)
  • – podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Czas organizacji dokumentów – ok. 24 h od daty otrzymania zamówienia wraz z wymaganymi informacjami. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak, aby na czas wyrobić się z ich wystawieniem.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Możliwa jest także opcja wysyłki dokumentów drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.